M88 Website thông báo: Người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực số liệu thống kê là bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Chi tiết liên hệ:

Email: [email protected]

Điện thoại: (024) 73046666 – máy lẻ 1888